BHP

Nasza kadra posiada wymagane prawem wykształcenie, uprawnienia pedagogiczne oraz doświadczenie zawodowe. Atutem R I N A R jest wszechstronność oferowanych usług oraz możliwość negocjacji zarówno terminów, miejsc szkoleń jak i cen usług. Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. Jesteśmy przekonani, że nasze propozycje okażą się interesujące, umożliwią uregulowanie zgodnie z prawem i wymogami szeregu zagadnień stwarzających dotychczasowe problemy.
Definicja szkoleń bhp:

Szkolenie wstępne bhp przeprowadzone jest każdemu pracownikowi rozpoczynającemu pracę na danym stanowisku. Obowiązek przejścia takiego szkolenia dotyczy również studentów rozpoczynających praktykę studencką u pracodawcy, a także uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu oraz stażystów. Głównym celem takiego szkolenia jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bhp, zawartymi w Kodeksie Pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Szkolenie wstępne bhp podzielone jest na dwa moduły tj. instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie okresowe bhp to przede wszystkim aktualizacja, utrwalanie wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie ich z nowymi przepisami i rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Częstotliwość szkoleń okresowych bhp:
  • nie rzadziej niż raz na 3 lata – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się je w formie instruktażu
  • nie rzadziej niż raz w roku – szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne
  • nie rzadziej niż raz na 5 lat – szkolenie okresowe osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów; pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego
  • nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego

Przedstawiamy kompleksową ofertę szkoleń BHP: