Szkolenia okresowe

SZKOLENIA BHP – OKRESOWE PRACOWNIKÓW: Pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP)

RINAR organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP :
 • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania  tej służby,
 • osób kierującymi pracownikami,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych,

Szkolenia okresowe prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)

Przypominamy , że pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy ( paragraf 15 ust.4 rozporządzenia szkoleniowego).

Celem szkolenia BHP – okresowego (min. 8 godzin lekcyjnych) jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:
 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą,
 • zagrożeniami występującymi w procesach pracy,
 • zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń,
 • okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków
Ramowy program szkolenia BHP – okresowego:
 • Prawo pracy, odpowiedzialność pracownika,
 • Środki ochrony indywidualnej,
 • Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników,
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe,
 • Ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą,
 • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Szkolenia prowadzone są przez specjalistę ds. BHP
Czas trwania szkolenia:  8 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.