Internetowe szkolenie dla kadry inżynieryjno-technicznej

Uczestnicy szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy,
Informacje dodatkowe

Czas jednostek dydaktycznych: 8 godzin

Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem: (2h)

Moduł 1: Wybrane regulacje prawa pracy
Moduł 2: Ocena zagrożeń i metody ochrony przed zagrożeniami
Moduł 3: Kształtowanie warunków pracy
Moduł 4: Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
Moduł 5: Wymagania bhp oraz ergonomia w projektowaniu
Moduł 6: Postępowanie w sytuacjach zagrożeń

Test końcowy – podstawa do uzyskania zaświadczenia.