Szkolenie dla opiekunów osób starszych

Przypominamy, że kurs pierwszej pomocy, zgodnie z ustawą z dnia: 21.11.2008 o zmianie ustawy z Kodeksu Pracy- Dz. U. 223 poz. 1460 z 2008 r., art. 23711a §1, jest obligatoryjny. Każdy pracodawca (niezależnie od wielkości firmy) ma obowiązek obowiązek zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. Obsługa punktów i apteczek powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy(w § 44 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy uszczegółowiono ten obowiązek).

Kurs organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kurs opiekuna osób starszych stworzony jest dla wszystkich osób, które planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie.
Kurs dla opiekunów osób starszych daje szansę na podjęcie pracy jako opiekunka/ opiekun w Niemczech. Szkolenie pozwala na poznanie podstawowych potrzeb osób starszych, dzięki czemu możesz wykorzystać je podczas opieki nad bliską osobą.
PROGRAM KURSU
  • Regulacje prawne dotyczące opieki osób starszych,
  • Ocena funkcji życiowych u osób starszych,
  • Wstęp z anatomii,
  • Pierwsza Pomoc Przedmedyczna,
  • Proces Starzenia się organizmu,
  • Czynności związane z opieką i pielęgnacją nad osobami starszymi,
  • Choroby występujące u osób starszych,
  • Farmakologia da osób starszych

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych zaświadczeń, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenia prowadzone są przez Wyspecjalizowany Personel Medyczny
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.