Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

Celem kursu jest przypomnienie, powtórzenie, zaktualizowanie i utrwalenie wiedzy i doświadczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Kurs przypominający składa się z wykładu aktualizującego wiedzę i praktycznych ćwiczeń. Zajęcia praktyczne zorientowane są na doskonalenie nabytych wcześniej umiejętności. Istnieje możliwość dostosowania zakresu kursu do indywidualnych potrzeb klienta z punktu widzenia specyficznych, konkretnych zagrożeń.

Kurs organizowany jest dla osób początkujących, ale adresatami mogą być również osoby, które chciałyby usystematyzować wiedzę. Kurs opiekuna osób starszych stworzony jest dla wszystkich osób, które planują podjąć zatrudnienie w tym zawodzie.
Kurs dla opiekunów osób starszych daje szansę na podjęcie pracy jako opiekunka/ opiekun w Niemczech. Szkolenie pozwala na poznanie podstawowych potrzeb osób starszych, dzięki czemu możesz wykorzystać je podczas opieki nad bliską osobą.
Przebieg KURSU
 • Bez przyrządowe metody udrażniania górnych dróg oddechowych,
 • Ocena podstawowych czynności życiowych wg algorytmu ABC,
 • Stosowanie pozycji atraumatycznych w zależności od odniesionych obrażeń,
 • Zastosowanie pozycji bezpiecznej,
 • Stany zagrożenia życia;
  • Zadławienie,
  • Omdlenia,
  • Epilepsja,
  • Zawał serca,
  • Hipoglikemia oraz hiperglikemia,
  • Wstrząs,
  • Zatrucia,
  • Oparzenia,
  • Udar mózg,
 • Przekładanie poszkodowanego z brzucha na plecy i z pleców na brzuch,
 • Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej i krążenia,
 • Technika prowadzenia zewnętrznego masażu serca u osób dorosłych i dzieci,
 • Prowadzenie wentylacji zastępczej metodami: usta-usta, usta-nos, usta-usta-nos,
 • Zakładanie kołnierza ortopedycznego,
 • Wykonanie urazowego badania wstępnego,
 • Tamowanie krwotoków,
 • Unieruchamianie złamań

Szkolenia prowadzone są przez Specjalistę Ratownictwa Medycznego
Czas trwania szkolenia: 8 godziny
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia.

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.