Obsługa AED – automatyczny defibrylator zewnętrzny

W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca (sudden cardiac arrest – SCA) możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Może ją wykonać automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) ważący ok. 4-5 kg., z wyglądu przypominający laptop lub niewielką walizkę.

Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca) defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania. Wyświetlając je na ekranie oraz wydając polecenia głosowe urządzenie przejmuje nadzór nad akcją ratunkową. Analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku wystąpienia migotania komór przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego przepuszczany jest prąd o napięciu ok. 1500V w czasie ok. 0,2sek.

Po ukończeniu szkolenia AED uczestnik posiada wiedzę na temat:
 • Zagadnień prawnych i bezpieczeństwa podczas prowadzenia czynności ratowniczych,
 • Mechanizmów zachodzących podczas nagłego zatrzymania krążenia, celowości zabiegów automatycznej defibrylacji zewnętrznej AED,
 • Sposobów sprawnego wezwania służb ratunkowych (PSP, RM),
 • Algorytmów postępowania według wytycznych ERC 2010
Po ukończeniu szkolenia AED każdy uczestnik potrafi:
 • Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia,
 • Poprawnie, samodzielnie prowadzić podstawowe zabiegi ratujące życie zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC,
 • Bezpiecznie i sprawnie stosować AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach zagrażających życiu
PROGRAM SZKOLENIA
 • Kurs trwa 5 h edukacyjnych. Podzielony jest na dwa główne bloki:

  1. Wykład – Zagadnienia teoretyczne związane z algorytmem BLS i AED
  2. Ćwiczenia – Podstawowe zabiegi ratującym życie  z użyciem defibrylatora AED:
  • rozpoznanie poszkodowanego w stanie zagrożenia życia i wezwanie pomocy,
  • zastępcza wentylacja (użycie maski twarzowej, chusty twarzowej),
  • uciskanie klatki piersiowej,
  • algorytm postępowania w przypadku obecności ciała obcego w drogach oddechowych,
  • pozycja boczna – bezpieczna,
  • obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego wraz z elementami BLS

W celu sprecyzowania zapotrzebowania, prosimy o kontakt.

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.