Pierwsza pomoc dla nauczycieli i wychowawców

Ramowe szkolenie przeznaczone dal grupy odbiorców jakim są nauczyciele.  Kurs ten przygotowuje do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy; zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli, które przygotowaliśmy z myślą o pracownikach placówek oświatowych, zostały tak opracowane, aby przyniosły maksymalne korzyści w zakresie uzyskiwanej wiedzy.
Kursy i szkolenia dla nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej i drugorzędnej pierwszej pomocy przedmedycznej są podzielone na pewne kategorie związane z potrzebami nauczycieli zatrudnionych w poszczególnych typach placówek.
Inaczej będzie wyglądać kurs lub szkolenie dla nauczycieli przedszkoli, a inaczej też będzie konstruowany program dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.
FORMA SZKOLENIA

Kurs prowadzony jest metodami aktywnymi przy użyciu nowoczesnych form nauczania takich jak: prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktycznych technik udzielania pomocy, pokazy, scenariusze sytuacyjne.

PROGRAM KURSU
 • Regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy,
 • Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy przedmedycznej,
 • Ocena funkcji życiowych u dzieci i dorosłych,
 • Postępowanie z osobą nieprzytomną,
 • Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych,
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci,
 • Postępowanie w przypadku zakrztuszenia,
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu,
 • Opieka nad dzieckiem po urazie,
 • Zaopatrzenie ran i krwotoków,
 • Oparzenia,
 • Postępowanie w przypadku omdleń, padaczki,cukrzycy, bólu w klatce piersiowej,
 • Zatrucia u dzieci,
 • Postępowanie w przypadku użądlenia i ugryzienia,
 • Wezwanie pomocy i sprawna rozmowa z dyspozytorem,
 • Wyposażenie apteczki

Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych zaświadczeń, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistę ds. Ratownictwa Medycznego
Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Termin i miejsce szkolenia: do uzgodnienia

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.