Konserwacja i dystrybucja sprzętu gaśniczego

Szybka reakcja w sytuacji pożaru może okazać się niewystarczająca jeśli sprzęt gaśniczy jest niesprawny. Dlatego niezwykle ważna jest systematyczna kontrola i konserwacja tego typu wyposażenia. Każdy kto posiada taki sprzęt jest zobligowany do jego kontroli. Sprawność gaśnic i ekwipunku ratunkowego nie powinna być bagatelizowania, ponieważ może zależeć od niej życie ludzkie.

R I N A R posiada w ofercie szeroki zakres usług konserwacji sprzętu gaśniczego. Dokonujemy oględzin obiektów pod względem ilości oraz rodzaju wyposażenia przeciwpożarowego. Dzięki temu będziesz dysponował skuteczną ochroną w sytuacjach zagrożenia. Gwarantujemy niezawodność zatwierdzonych przez nas sprzętów.

PODSTAWOWY ZAKRES USŁUG:
 • Przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • Gaśnice proszkowe ABC 1 – 12 Kg,
  • Gaśnice śniegowe,
  • Agregaty śniegowe,
  • Agregaty proszkowe,
  • Koce gaśnicze,
 • Naprawy podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • Gaśnice proszkowe,
  • Gaśnice śniegowe,
  • Agregaty śniegowe,
  • Agregaty proszkowe,
  • UGS,
 • Legalizacja UDT podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • Gaśnice śniegowe,
  • Agregaty śniegowe,
  • Agregaty proszkowe
 • Przeglądy hydrantów;
  • Hydranty wewnętrzne DN25, DN33, DN52,
  • Hydranty zewnętrzne DN80, DN100,
  • Badanie ciśnieniowe węży hydrantowych,
  • Badanie spadków ciśnień na instalacji hydrantowej
Dostawa każdego rodzaju sprzętu PPOŻ zgodnie z oczekiwaniami i założeniami klienta.

Masz pytania?

Postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości.