dbamo

2016-04-18

Zmiany dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi

Podczas 5. posiedzenia Sejmu RP zapadła decyzja o przesunięciu wejścia w życie uchwalonej 5 sierpnia tego roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie będzie to zatem 1 […]
2016-01-09

Badanie na zawartość alkoholu w organizmie – nowe rozporządzenie

Warunki i sposób dokonywania badań stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo […]
2016-01-08

Zmiany w kodeksie pracy – umowa zlecenie mało atrakcyjna dla pracodawcy

Od 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831), która wprowadziła zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej […]

Zapytanie ofertowe