Zmiany w kodeksie pracy – umowa zlecenie mało atrakcyjna dla pracodawcy

Zapytanie ofertowe