Aktualności

2016-04-18
Zmiany dotyczące obrotu nieruchomościami rolnymi
Podczas 5. posiedzenia Sejmu RP zapadła decyzja o przesunięciu wejścia w życie uchwalonej 5 sierpnia tego roku ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Nie będzie to zatem 1 […]
2016-01-09
Badanie na zawartość alkoholu w organizmie – nowe rozporządzenie
Warunki i sposób dokonywania badań stanu trzeźwości pracownika niedopuszczonego do pracy z powodu uzasadnionego podejrzenia, że stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo […]
2016-01-08
Zmiany w kodeksie pracy – umowa zlecenie mało atrakcyjna dla pracodawcy
Od 1 stycznia 2016 r.  obowiązuje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU z 2014 r., poz. 1831), która wprowadziła zasadę oskładkowania zlecenia do pułapu minimalnej […]